Bích Khê

Chương trình phát thanh trên đài RFI:

 

04-03-2006 Nói chuyện với nhà thơ Thanh Thảo về Hội thảo thơ Bích Khê
11-03-2006 Nói chuyện với nhà phê bình Lại Nguyên Ân về Hội thảo thơ Bích Khê
18-03-2006 Nói chuyện với nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên: Mỹ học nhục thể hay thơ lõa thể Bích Khê

21/02/2009 Thi pháp Bích Khê
28/02/2009 Nhạc và họa trong thơ Bích Khê
 

Bài viết:

2/2009 Thi pháp Bích Khê (RFI)
2/2009 Nhạc và họa trong thơ Bích Khê (RFI)
9/2010 Bích Khê (1916-1946) (Hợp Lưu)

 

© Copyright Thuy Khue