Nguyễn Bính

Chương trình phát thanh trên đài RFI:

13/12/2008 Thi pháp Nguyễn Bính
20/12/2008 Nguyễn Bính, đời và thơ bạc mệnh
27/12/2008 Nguyễn Bính: Mười hai bến nước

 

 

Bài viết:

Nguyễn Bính (1919-1966)


 

 

 

© Copyright 2008 Thụy Khuê