Thái Thanh

19-06-1994 Thái Thanh với Lê Thương và Phạm Đình Chương

26-02-1995 Thái Thanh và nghệ thuật cầm ca

12-08-2000 Về Miền Trung với Phạm Duy và Thái Thanh

12-08-2000 Phạm Duy, Thái Thanh nhắc lại Bà Mẹ Gio Linh

*

Bài viềt về Thái Thanh - Phạm Duy

Thái Thanh, tiếng hát lên trời

Phạm Duy trên đăng trình đến vô cực

Phạm Duy trên khắp nẻo tình

 

 

 

© Copyright Thuy Khue