Trương Tửu

Chương trình phát thanh trên đài RFI:

27/09/2008 Thân thế và sự nghiệp nhà phê bình Trương Tửu Nguyễn Bách Khoa
11/10/2008 Con đường tư tưởng của Trương Tửu và nhóm Hàn Thuyên
18/10/2008 Phương pháp phê bình duy vật biện chứng của Trương Tửu
25/10/2008 Nguyễn Du và Nguyễn Công Trứ qua cái nhìn duy vật biện chứng của Trương Tửu
 

 

Bài viết:

Thân thế và sự nghiệp nhà phê bình Trương Tửu Nguyễn Bách Khoa
Con đường tư tưởng của Trương Tửu và nhóm Hàn Thuyên
Phương pháp phê bình duy vật biện chứng của Trương Tửu
Nguyễn Du và Nguyễn Công Trứ qua cái nhìn duy vật biện chứng của Trương Tửu
 

 

© Copyright 2008 Thụy Khuê