Vương Trí Nhàn

 

Chương trình phát thanh trên đài RFI:

 

21/06/2008 Nói chuyện với nhà phê bình Vương Trí Nhàn về Văn học miền Nam (phần 2)
14/06/2008 Nói chuyện với nhà phê bình Vương Trí Nhàn về Văn học miền Nam
29-12-2007 Tổng kết sinh hoạt văn học năm 2007 với nhà phê bình Vương Trí Nhàn
01-07-2005 Nói chuyện với nhà phê bình Vương Trí Nhàn: sự tiếp nhận văn hóa nước ngoài tại VN (phần 2)
25-06-2005 Nói chuyện với nhà phê bình Vương Trí Nhàn: sự tiếp nhận văn hóa nước ngoài tại VN (phần 1)
11-07-1998 Nói chuyện với nhà phê bình Vương Trí Nhàn về Khái Hưng

Bài viết:

12/2009 Nói chuyện với nhà phê bình Vương Trí Nhàn về Văn học miền Nam

 

© Copyright Thụy Khuê