Alain Robbe Grillet
Albert Camus
Ba mươi năm chiến tranh
Bảo Ninh
Bé Ký
Bình Nguyên Lộc
Bùi Giáng
Bùi Hoằng Vị
Bùi Ngọc Tấn

Cao Hành Kiện
Cung Trầm Tưởng
   Nói chuyện với Cung Trầm Tưởng

Dương Nghiễm Mậu
Đặng Đình Hưng
Đặng Thơ Thơ
Đình Đình
   Nói chuyện với Đình Đình
   Sự tự trào trong tác phẩm của Đình Đình

Đỗ Hoàng Diệu
   Nói chuyện với Đỗ Hoàng Diệu
   Đỗ Hoàng Diệu trong không gian cổ tích huyền ảo
Đỗ Ngọc Yến
   Anh Yến
   Anh đi
Đỗ Quỳnh Dao
Đối thoại sử học
   Đối thoại sử học
   Đối thoại sử học với Lại Nguyên Ân và Bùi Thiết
Hậu Hiện Đại
Hélène Péras
Hoàng Cầm
   Nói chuyện với Hoàng Cầm
Hoàng Đạo
Hồ Trường An
   Nói chuyện với Hồ Trường An
Hồ Hữu Tường
Hồ Dzếnh
Huy Cận
Kawabata
   Kawabata tâm hồn Nhật Bản
Khánh Trường
Lê Đạt
   Thơ Tạo sinh Lê Đạt
   Ngó lời của Lê Đạt
   Từ tình Epphen của Lê Đạt
   Nói chuyện Nhân Văn Giai Phẩm với Lê Đạt
   Câu chuyện đêm giao thừa
Lê Bá Đảng
Lê Phổ
Lê Thị Lựu
Lê Văn Lâu, chứng nhân lịch sử

Ly Hoàng Ly
   Nói chuyện với Ly Hoàng Ly
Lynh Bacardi
  
  
Mai Ninh
Marcel Proust
Murasaki
Nguyễn Bình Phương
Nguyễn Bình Phương, thoạt kỳ thủy
Nguyễn Hữu Đang: Nói chuyện về Nhân Văn Giai Phẩm
Nguyễn Huy Thiệp
   Sử quan trong văn chương Nguyễn Huy Thiệp
   Nguyễn Huy Thiệp: sự bất nhân trong nhân tính
   Xuân Hồng của Nguyễn Huy Thiệp
   Sử thạch Nguyễn Huy Thiệp
   Những tác phẩm mới của Nguyễn Huy Thiệp
   Lời tuyên bố tại Paris
Nguyễn Huy Tưởng
Nguyễn Mộng Giác
   Mùa biển động
Nguyễn Ngọc Tư: Không gian sông nước của Nguyễn Ngọc Tư
Nguyên Sa
Nguyễn Tiến Lãng
Nguyễn Thị Thanh Bình
   Vùng tuyệt mù Nguyễn Thị Thanh Bình
   Nói chuyện với Nguyễn Thị Thanh Bình
   Dấu ấn
Nguyễn Tuân
Nguyễn Tường Thiết
   Thế hệ bắc cầu
Nguyễn Viện
Nhân Văn Giai Phẩm
Nhất Linh
Tiếng kèn của Nhật Tiến
Nhật Tuấn
   Nói chuyện với Nhật Tuấn
Những người viết trẻ hôm nay
Phạm Duy
   Phạm Duy trên đăng trình đến vô cực
   Phạm Duy trên khắp nẻo tình
Phạm Duy Khiêm
Phạm Hải Anh
Phạm Ngọc Lương: Tam quan của Phạm Ngọc Lương
Phạm Tăng
Phạm Thị Hoài
   Phạm Thị Hoài, thiên sứ
   Phạm Thị Hoài, trên sinh lộ mới của văn học
   Marie Sến, Phạm Thị Hoài
Phê bình văn học thế kỷ XX
   Trường phái hình thức Nga (1)
   Trường phái hình thức Nga (2)
   Trường phái hình thức Nga (3)
   Trường phái Bác ngữ học Đức
   Trường phái Phê bình ý thức
Phùng Cung
Pierre Bourdieu
Sáng Tạo
Từ lãng mạn đến Siêu thực
Dòng mạch siêu thực trong thơ hiện đại
Tạ Duy Anh
Thạch Lam
Thái Thanh
Thanh Tâm Tuyền
Tô Thùy Yên
Trần Anh Hùng
   Mùi đu đủ xanh
   Cyclo
Trần Dần
Trần Hồng Châu
Trần Ngọc Tuấn
   Trả lời Trần Ngọc Tuấn
Trần Thái Đỉnh
Trần Thiện Đạo
   Nói chuyện với Trần Thiện Đạo
Trần Thị NgH.
Trần Vũ
Văn học Việt Nam
   25 năm Văn học Việt nam hải ngoại
   Đoạn tuyệt quá khứ để lên đường
   Tình thế những người viết trẻ hôm nay
Võ Văn Trực
   Nói chuyện với nhà văn Võ Văn Trực
   Chuyện làng ngày ấy và Vết sẹo và cái đầu hói của Võ Văn Trực

Võ Thị Hảo
Y Dịch