Thụy Khuê

Nhân Văn Giai Phẩm

Chương 14

Phùng Cung

 

Bài này đã được in trong cuốn sách Nhân Văn Giai Phẩm và vần đề Nguyễn Ái Quốc.

Download bàn điện tử 13-01 thực hiện tháng 3/2013, đã được bổ sung:

pdf:   Myflare    Mediafire

epub:  Myflare   Mediafire