Mục lục
(bổ sung tháng 11-2012 theo tư liệu mới của Hoàng Cầm)

Tựa
Chương 1 : Tìm hiểu phong trào Nhân Văn Giai Phẩm
Chương 2 : Lịch trình Nhân Văn Giai Phẩm
Chương 3 : Giai Phẩm Mùa Xuân
Chương 4 : Nguyên nhân đưa đến cuộc cách mạng mùa thu của tư tưởng
Chương 5 : Nội bộ báo Nhân Văn
Chương 6 : Trí thức và dân chủ tại Việt Nam trong thế kỷ XX - Từ Phan Châu Trinh, Hoàng Đạo đến Nhân Văn Giai Phẩm
Chương 7 : Biện pháp thanh trừng
Chương 8 : Thụy An (1916-1987)
Chương 9 : Nguyễn Hữu Đang (1913-2007)
Chương 10 : Lê Đạt (1929-2008)
Chương 11 : Trần Dần (1926-1997)
Chương 12 : Hoàng Cầm (1922-2010)
Chương 13 : Văn Cao (1923-1995)
Chương 14: Phùng Cung (1928-1998)
Chương 15 : Cuộc cách mạng hiện đại đầu thế kỷ XX
Chương 16 : Nguyễn Tất Thành
Chương 17 : Hội Đồng Bào Thân Ái - Phong trào ái quốc đầu tiên tại Pháp
Chương 18 : Nguyễn Ái Quốc, lai lịch và văn bản
Chương 19 : Khảo sát văn bản Nguyễn Ái Quấc/Quốc
Chương 20 : Vì sao Phan Châu Trinh phó thác "đại sự" cho Phan Khôi?
Chương 21 : Phan Khôi (1887-1959)
Chương 22 : Vụ án Nam Phong
Chương 23 : Nguyễn Mạnh Tường (1909-1997)
Chương 24 : Une voix dans la nuit: Cải Cách Ruộng Đất và Cải Tạo Tư Sản
Chương 25 : Une voix dans la nuit: Vấn Đề Trí Thức và Độc Tài Đảng Trị
Phụ Lục
Trò chuyện với người trong cuộc:
- Với nhà cách mạng Nguyễn Hữu Đang
- Với nhà thơ Lê Đạt
- Với nhà thơ Hoàng Cầm
- Với họa sĩ Trần Duy
Thư mục