Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm

Phát thanh trên đài RFI:

10-09-1995: Nguyễn Hữu Đang nói về Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm
  24-03-2004 Lê Đạt - Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (phần 1): Bước đường manh nha
01-05-2004 Lê Đạt - Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (phần 2): Vai trò của Thụy An, Nguyễn Hữu Đang và Phan Khôi
08-05-2004 Lê Đạt - Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (phần 3): Nội dung tờ Nhân Văn và sự đình bản
15-05-2004 Lê Đạt - Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (phần 4): Lớp đấu tranh Thái Hà và Quyết định kỷ luật
22-05-2004 Lê Đạt - Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (phần 5): Kỷ luật 3 năm kéo dài 40 năm
29-05-2004 Lê Đạt - Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (phần 6): Hoàng Cầm, Nguyễn Tuân, Nguyễn Bính, Trần Đức Thảo và Đào Duy Anh
05-06-2004 Lê Đạt - Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (phần 7): Sự tìm tòi một con đường mới cho thơ ca Lê Đạt
14-01-1996 Hoàng Cầm: Thơ Hiện đại và sinh hoạt sáng tác của các nhà thơ trong phong trào Nhân Văn Giai Phẩm 
21-02-1998 Hoàng Cầm: 30 năm hành trình vào sa mạc sau thời kỳ Nhân Văn Giai Phẩm
28-02-1998 Hoàng Cầm: Hoàn cảnh sinh sống sau thời kỳ Nhân Văn Giai Phẩm và tình trạng xuất bản sau khi phục hồi
20-12-2003 Hoàng Cầm nói chuyện về hành trình sáng tác từ thời thơ ấu đến bài thơ Đêm liên hoan
27-12-2003 Hoàng Cầm nói chuyện về hoàn cảnh sáng tác hai bài thơ Tâm sự đêm giao thừa và Bên kia sông Đuống
03-01-2004 Hoàng Cầm nói chuyện về thời kỳ làm báo Giai Phẩm và Nhân Văn
10-01-2004 Hoàng Cầm: Từ Nhân Văn đến đổi mới
26/06/2008 Nói chuyện với họa sĩ Trần Duy, thư ký tòa soạn báo Nhân Văn, lên tiếng sau 50 năm im lặng (phần 1)
12/07/2008 Nói chuyện với họa sĩ Trần Duy, thư ký tòa soạn báo Nhân Văn (phần 2)
19/07/2008 Nói chuyện với họa sĩ Trần Duy, thư ký tòa soạn báo Nhân Văn (phần 3)
26/07/2008 Nói chuyện với họa sĩ Trần Duy, thư ký tòa soạn báo Nhân Văn (phần 4)
 

*

Bài viết:

3/2005 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (Hợp Lưu số 81, tháng 2&3/2005)
3/2005 Phỏng vấn Nguyễn Hữu Đang (Hợp Lưu số 81, tháng 2&3/2005)
3/2005 Phỏng vấn Lê Đạt (Hợp Lưu số 81, tháng 2&3/2005)
3/2005 Phỏng vấn Hoàng Cầm (Hợp Lưu số 81, tháng 2&3/2005)
12/2008
Nói chuyện với họa sĩ Trần Duy (Người Việt Xuân Kỷ Sửu 2009)

 

Tất cả những bài viết dưới đây đã được in trong cuốn Nhân Văn giai Phẩm và Vấn Đề Nguyễn Ai Quốc.

Download bàn điện tử 13-01 thực hiện tháng 3/2013, đã được bổ sung:

pdf:   Myflare    Mediafire

epub:  Myflare   Mediafire

 

5/2009 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm Chương 1

6/2009 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm - Chương 2: Nguyên nhân phát xuất

7/2009 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm - Chương 3: Giai phẩm mùa xuân

8/2009 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm. Chương 4: Nguyên nhân đưa đến cuộc cách mạng mùa thu của tư tưởng

9/2009 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm. Chương 5: Nội bộ báo Nhân Văn

9/2009 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm. Chương 6: Trí thức và dân chủ tại Việt Nam trong thế kỷ XX, một truyền thống đấu tranh từ Phan Châu Trinh, Hoàng Đạo đến Nhân Văn Giai Phẩm

10/2009 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm chương 7: Biện pháp thanh trừng

11/2009 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm. chương 8: Thụy An

12/2009 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm. chương 9: Nguyễn Hữu Đang

12/2009 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, chương 10: Lê Đạt

1/2010 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, chương 11: Trần Dần

2/2010 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, chương 12: Hoàng Cầm

4/2010 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, chương 13: Văn Cao

6/2010 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, chương 14: Phùng Cung

9/2010 Nhân Văn Giai Phẩm, Chương 15: Phan Khôi- Phụ lục: Những phong trào chống Pháp đầu thế kỷ XX
4/2011 Nhân Văn Giai Phẩm- Chương 15: Phan Khôi- Phụ lục: Văn bản Nguyễn Ái Quốc: 1. Ai là tác giả?
4/2011 Nhân Văn Giai Phẩm- Chương 15: Phan Khôi- Phụ lục: Văn bản Nguyễn Ái Quốc: 2. Lai lịch văn bản
4/2011 Nhân Văn Giai Phẩm- Chương 15: Phan Khôi: Vì sao Phan Châu Trinh phó thác "đại sự " cho Phan Khôi
4/2011 Nhân Văn Giai Phẩm- Chương 15: Phan Khôi: Sự chôn vùi Phan Khôi
4/2011 Nhân Văn Giai Phẩm- Chương 15: Phan Khôi, Thời thanh thiếu niên
5/2011 Nhân Văn Giai Phẩm- Chương 15: Phan Khôi: Con đường văn hóa
6/2011 Nhân Văn Giai Phẩm- Chương 15: Phan Khôi: Vụ án Nam Phong
8/2011 Nhân Văn Giai Phẩm- Nguyễn Mạnh Tường
9/2011 Nhân Văn Giai Phẩm- Nguyễn Mạnh Tường Tiểu thuyết Une voix dans la nuit - Tiếng vọng trong đêm


© Copyright Thuy Khue