Mục lục
 

- Tựa
- Thái Thanh, tiếng hát lên trời
- Nỗi buồn chiến tranh
- Mùi đu đủ xanh, Trần Anh Hùng
- Cyclo, tiếng ru địa ngục
- Thiều quang Lê Phổ
- Vũ trụ Phạm Tăng
- Phạm Thị Hoài, thiên sứ
- Phạm Thị Hoài trên sinh lộ mới của văn học
- Lê Thị Lựu, ấn tượng hoàng hôn
- Trường hợp Trần Vũ
- Võ Thị Hảo, vầng trăng mồ côi
- Phạm Duy trên đăng trình đến vô cực
- Tầng trệt thiên đường, Bùi Hoằng Vị
- Mã quan trong hội họa Lê Bá Ðảng
- Lê Bá Ðảng, kịch người
- Không gian Lê Bá Ðảng
- Vùng tuyệt mù Nguyễn Thị Thanh Bình
- Sử quan trong văn chương Nguyễn Huy Thiệp
- Nguyễn Huy Thiệp: Sự bất nhân trong nhân tính
- Xuân Hồng, kịch bản văn học của Nguyễn Huy Thiệp
- Bé Ký, nỗi hoài nhớ niềm vui đã khuất
- Cấu trúc cách ly trong Ngó Lời của Lê Ðạt
- Từ tình Epphen, nỗi nhớ thương không còn như xưa